Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Proofs Without Words - Αποδείξεις χωρίς λόγια


Proofs Without Words, Αποδείξεις χωρίς λόγια.


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Εφαπτομένη Συνάρτησης (GeoGebra)Μια GeoGebra εφαρμογή που απεικονίζει την εφαπτομένη μιας συνάρτησης.

Η εφαπτομένη της συνάρτησης $f$ στο σημείο $x_0$ του πεδίου ορισμού της είναι η $$g(x)=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0).$$


 
Design by Free Wordpress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Templates